Urfa'nın İlçe İsimleri Nereden Geliyor
03 Haziran 2012 - Pazar 01:22
Urfa'nın ilçelerinin isimlerinin nereden geldiğini merak mı ediyorsunuz? İlçelerin hikayelerini araştırdık.

HARRAN

 M.Ö.II. bin başlarına ait Kültepe ve Mari tabletlerine Harran adına ilk kez rastlanmıştır.
Bu tabletlerde " Har-ra-na " veya " Ha-ra-na " şeklinde geçer. Kuzey Suriye'de bulunan Ebla tabletlerinde ise,
Harran'dan " Ha-ra-an " olarak bahsedilir. Harran adı , Sümerce ve Akadça " Seyahat- Kervan " anlamı na gelen " Ha-ra-nu " dan gelmektedir.
Harran, Asur ve Keldani dillerinde " Yol ", Arapça'da sıcaklık anlamına gelen " harr " kelimesinden sıcak anlamına gelir.

BİRECİK
 Birecik’e, Arap kavimleri Bireh, Türkler ise küçük kale anlamında Birecik demişlerdir.

CEYLANPINAR
M.Ö. XV. yüzyılda Mitanni Krallığı'na bağlı olan yöre, daha sonra Asurluların eline geçince Ri ş Ayna " olarak çağ rılmış ve bu isim Süryanice'ye Reş Ayna
olarak geçmiştir. Bu isim daha sonra Arapça'ya Ra's el-Ayn (Kaynakbaşı) olarak geçmiş ve zamanımıza kadar devam etmiştir
urfanın Ceylanpınar ilçesinin diğer bir adı Ayn-ül Zuhur’dur. Arapça bir kelime olup “açık göz manasındadır. Ayn “göz” zuhur ise “açık” anlamındadır.
Ayn ül zuhur bölgede hüküm süren kralın kızının adıdır. Bunlar Ceylanpınar’dan daha güneyde Suriye topraklarında oturuyorlarmış.
Bir bahar günü gezmek için bozkır çiçekleriyle rengarenk olan Ceylanpınar’ın kuzeyindeki “Tepez Tepesi”ne gelip çadır kurmuşlar.
Çevre o kadar güzel görünüyormuş ki kralın kızı burayı çok beğenmiş ve uzun süre kalmak istemiş kral bu yöreye kızının adını vermiş.
 Her bahar gelip konaklamak için Kepez tepesinde bir saray yaptırmış. O günden sonra Ceylanpınar ve çevresinin adı Ayn-ül zuhur diye söylenmiş.

HALFETİ
lçe. M.Ö. 855 yılında Asur Kralı III. Salmanassar tarafından zapt edildiği zaman " Şitamrat" adını taşıyordu. Yunanlılar bunu değiştirerek " Urima " adını vermişlerdir. Süryaniler ise, ilçe için " Kal‘a Rhomeyta " ve " Hesna d'Romaye " adlarını kullanmışlar.

Arapların eline geçince " Kal‘at-ül Rum " adı verilmiş. XI. Yüzyılda Bizanslıların eline geçince  " Romaion Koyla" adını almış.1280 yılında Bey sari komutasındaki Memluk Ordusu tarafından kuşatılmış, sonuç alınamayınca, şehirdeki Hıristiyan mahalleleri beş gün süre ile yağmalanmıştır.
1290 yılında bu kez Memluk Sultanı Eşref tarafından fethedildi ve son kez Memlükler tarafından tamir edilen şehre " Kal‘at-ül Müslimin " adı verildi.
Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlılara geçince, günümüzde de kullanılan "Urumgala " ve " Rumkale " adlarını alarak 1954 yılında ilçe haline getirilmiştir.

HİLVAN
Osmanlı döneminde 1820 yılında yöredeki göçebe aşiretlerin yerleşmesiyle “Karacurun” adıyla kurulan köy sonraki yıllarda başka aşiretlerin de gelmesiyle gelişmiş ve 1926 yılında 877 Sayılı Kanunla Şanlıurfa’ya bağlanarak “HİLVAN” adını almış ve İlçe merkezi olmuştur. Arapça asıllı bir kelime olan Hilvan’ın sözlük anlamı ‘Bağış’ olup Meyveleriyle ünlü belde anlamına da gelmektedir

SİVEREK
Geçmişi millattan öncesine dayanan VE günümüze kadar çok değişik kavim ve milletlere ev sahipliği yapan Siverek tarihi kadar ismi de değişmiştir.
 SİVEREK ismi bu günkü şeklini alıncaya kadar değişik şekillerde söylenmiş.
 KİNABA, SURK, SEVAVORAH, SEVAVARAK, SEVAVEREK, SEBABEREK, SİBABARKA, SIKLIS, SÜVEYDA, SERREK ve SENN...
SEVAVEREK:Bizans ve Ermeni kaynaklarında Siverek için kullanılan bu isiminin manası "SEAV"siyah " AVEREK":harebeler yani siyah harebeler anlamına gelmektedir.
SURK:Kırmızı toprak anlamına gelen bu ismi Sasaniler vermişlerdir.
SERREK:Farsçada birşeyin başı veya baş damarı anlamındaki bu ismi İranlılar vermişlerdir.
SENN:Diyarbakır'ı ele geçiren Bekir b. Vail kabilesi,bölgenin tamamına hakim olmak istediğinde Siverek kalesi önlerinde bir engel olarak kalmıştı
SENN ise arapçada Diş ya da engel anlamına gelmektedir.
SÜVEYDA: Arap ve Bizans kaynaklarında , Arapların Siverek için "es_Süveyda " ismini kullandıkları anlaşılmaktadır. Süveyda siyah manasında kullanıldığı gibi,
daha çok kalpteki siyah nokta, yani kendsine aşık olunan , sevilen , sevda manasına da gelmektedir. Ermeni ve Süryani kaynaklarındaki manası ( siyah harabeler)
kalpteki siyah nokta ile günümüze kadar gelen siyah taşlar birbirine uygunluk arzetmektedir. Bu gün bile Siverek'in siyah taşları meşhurdur.

SURUÇ


Eski çağların önemli ticaret yollarından biri Harran’dan sonra buradan geçiyordu. M.O. ili. yüzyılda Urfa bölgesinde kurulan Osrhoene Eyaletinin önemli bir Şehri idi.
 Anthemusia veya Batnai adını taşıyordu. Latin kaynaklarında ilçenin adı Sororgia olarak geçer. Araplar tarafından Saruğ Saruc ve Seruc olarak adlandırılmıştır.
Adını Hz. İbrahim’in amcası Serug’dan almıştır.

 

VİRANŞEHİR
Roma döneminde Antoniopolis, Arap döneminde Tellmavzelat, Tellmuzin ve Tella; Urfa Kontluğu döneminde de Konstantina isimleri ile tanınmıştır.
 Tarihi İpek Yolu’nun üzerinde yer alan önemli bir konaklama ve ticaret merkezi idi, bu nedenle de birçok kez yağmalanıp yıkılmıştır.

 

 

 

Bu Habere puan verin:
Bu habere 3 kişi puan verdi.
takvim
Öğrencinin kapısı altın sırma ile sırınmış olsa bile ona zekat verilebilir.
 İmsak 2:58
 Güneş 5:02
 Öğle 12:39
 İkindi 16:32
 Akşam 19:58
 Yatsı 21:44
02
Şanlıurfa
Temmuz
Cumartesi
2016
Hicri
KARİKATÜR
YAZARLAR
TAZİYELER
HAFTANIN EN ÇOK OKUNAN HABERLERİ